Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
minVSYS > Industri Innkjøp

 Industri Innkjøp

Du kan nå eksisterende web-løsninger ved å følge linkene nedenfor. Web-området åpnes da i et nytt vindu.
 
 

Industri innkjøp er området for kjøp av virke fra salgsorganisasjoner. Brukere er industriaktører.

Kjøperweb

 • KjøperWeb er et webbasert rapporterings- og oppslags-verktøy for større kjøpere.

 • Det er mulig å gjøre oppslag på kontrakt, målekvittering, måledokumenter, avregninger og lasskvitteringer.

 • Det kan tas ut rapporter på kjøp/salg etter periode, vrak/utlegg, måledokumentlister, stokkmatriser, soldeprøvelister, lager umålt og sumliste umålt.

 • Det er også mulighet for en transportfunksjon.

Transportplan - Kjøpers plan

 • Brukes til å registrere kjøpers plan

Vøk/Fimas

 • VØK/FIMAS (VirkesØkonomi/FiberManagementSystem) er et oppfølgingssystem for virkesanskaffelse.

 • Registrering og oppsamling av bilag.

 • Levere data til kundens regnskap.

 • Følge opp transport-, lager- og leveransevolumer med rapporter.

 • Følge opp kostnader og utføre etterkalkyle.

 • Føre statistikker og opprette interne fakturaer.

Pris/Avregning (PA)

Kontrakt (KO)