Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
minVSYS > Innkjøp

 Innkjøp

Du kan nå eksisterende web-løsninger ved å følge linkene nedenfor. Applikasjonene åpnes da i nye vinduer.
 
 

Innkjøp/Salg er området for innkjøp av virke fra skogeier. Brukere er salgsorganisasjoner.

SKOGBRUKSLEDERWEB

 • Skogbrukslederweb er som navnet tilsier skogbruksledernes verktøy. Her kan man registrere innmeldinger, kontrakter, koble kontrakter, melde framkjørtvirke, koble drift og entreprenører, fordele i volum og tid, og sette kartrefferanser på kontrakten.

 • Det er oppslagsmuligheter for framkjørt virke, kontrakter, lasskvitteringer, målekvitteringer, prisberegnede måledokumenter, avregninger, samt oppsalg på aktører.

 • Det er en rapportdel for å lage rapporter på salg etter periode, vrak/utlegg, måledokumentliste, virkessalg, resultat etter skogsdrift og stokkmatrise.

 • Det finnes flere kundetilpassede løsninger som er beskrevet i Brukerhåndboka.

MiljøGIS

 • System for å registrere miljøhensyn ifm skogsdrift

KONTRAKT (KO) 

 • KO er et verktøy for både registrering og ajourhold av tømmerkontrakter, både leverandør- og salgskontrakter. I dag er kontrakt utgangspunktet for alt videre arbeid med omsetning, uten kontrakt - ingen produksjon.

 • I forbindelse med kontrakt kan man også lage, skrive ut og få oversikt over kjøreordrer.

PRIS/AVREGNING (PA)

 • Pris/Avregning beregner alt av virkesomsetning for tømmer og flis inkl. div. tillegg og trekk.

 • I tillegg brukes det til å avregne returpapir til Norske Skog.

 • PA produserer avregninger og fakturaer samt regnskapsfiler og grunnlag.

 • Her gjøres ajourhold av prislister, tillegg og trekk, saksbehandlerfunksjon og noen korrigeringer.

 • Pris/Avregning er et viktig arbeidsredskap for skogeierforeninger, virkes-, flis- og returpapirkjøpere.

 • Det er mulig å gjøre oppslag på blant annet avregninger og fakturaer, og en rapportgenerator som viser virkeskostnader/- inntekter.

TJENESTESALG

 • Webbasert produkt for enkel registrering av oppdrag i forkant og etterkant av skogavvirkning direkte i Visma Global.

MOBIL SKOGSLEDER

 • Forenklet registreringsmedium for innmelding av virkeskontrakter på PDA. Skogbruksleder kan gjøre ferdig avtalen med skogeier inkl. underskrift i skogen. 

 • Konverteres senere over til vanlig innmelding og kontrakt.