Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
minVSYS > Måling

 VSYS Innmåling

Du kan nå eksisterende web-løsninger ved å følge linkene nedenfor. Web-området åpnes da i et nytt vindu.
 
 

Måling er området for registrering og produksjon av data fra måling av skogsvirke.

STOKKMÅLING ; målemetode 1

 • Produkt med hensikt å fange opp diameter, lengde og kvalitet der den enkelte stokk er måleobjekt. Det enkelte måleobjekt tilføres egenskaper og avdrag før volumberegning.

 • Sluttproduktet er måledokumenter med stokkremser som aggregeres i sortlinjer med volum beregnet etter egne volumtabeller og funksjoner.

 • Sortimenter kan konverters fra originalsort enten via landkoder eller dimensjons reglement. Stokkremser kan være gjenstand for globale korreksjonsrutiner med bruk av kode for matevalskader.

FMB-MÅLING ;  målemetode 9

 • Produkt med hensikt å fange opp lengde, bredde og høyde for å generere et løsmål der hele eller deler av et lag på en tømmerbil/trave er måleobjektet. Parametre  for faktortabell brukes for å generere et fastvolum.

 • Kvaliteter angis i prosentandeler av måleobjektets volum.FMB-måling kan utover direkte registrering, ta i mot detaljdata fra Fotoweb og PockHT-FMB

 • Netto, bruttovolum og vrak kan korrigeres ved bruk av egen faktor  FMB-kollektiv tilhørende måleplass. Partiets sortimentslinjer kan verdikorrigeres med bakgrunn i egen faktor tilhørende verdikollektiv fra Kontrollmåling.

LØSMÅLING FLIS ; målemetode 8

 • Produkt med hensikt å fange opp lengde, bredde og høyde for å generere et løsmål for flis der hele kassa på bil eller henger (lag) er måleobjektet. Predefinert fastmasseprosent via et avstandsklasseregister brukes for å generere et fastvolum.

 • Hele måleobjektet gis et sortiment der kvaliteten for samme fordeles etter resultatet fra et rullerende gjennomsnitt av tidligere og siste såldeprøvers fraksjonsfordeling.

 • Måledokumentet tilknyttes et eget Fliskollektiv for prøvetaking og beregning av en prosentfordelt fraksjonsfordeling av såldeprøver.

 • Fliskollektivet består av et sett med regler for hvordan såldeprøvene skal behandles og beregnes.

VEKTMÅLING ; målemetode 6

 • Produkt med hensikt å fange opp brutto, tara og netto råvekt der et eller flere lag på en tømmerbil er måleobjektet. Tørrstoffprosent beregnes via forholdet mellom en registrert rå og tørr freseprøve.

 • Tørrvolumvekt beregnes og gir videre et fastkubikkvolum beregnet med bakgrunn i sortimentets egenvekt.

 • Kvaliteter angis i prosentandeler av måleobjektets volum. 

VEKTMÅLING FLIS ; målemetode 6

 • Produkt med hensikt å fange opp brutto, tara og netto råvekt for  flis der hele kassa på bil eller henger (lag) er måleobjektet. Tørrstoffprosent beregnes via forholdet mellom en registrert rå og tørr prøve.

 • Hele måleobjektet gis et sortiment der kvaliteten for samme fordeles etter resultatet fra et rullerende gjennomsnitt av tidligere og siste såldeprøves fraksjonsfordeling.

 • Måledokumentet tilknyttes en egen Flisavtale for prøvetaking og beregning av en prosentfordelt fraksjonsfordeling av såldeprøver.

 • Flisavtalen består av et sett med regler for hvordan såldeprøvene skal behandles og bregnes.

SORT VOLUM REGISTRERINGSMETODE 8 for målemetode 1,6,8 og 9 (registrering i wimsys)

 • Produktet er en løsning for direkte registrering av volumer som på forhånd alt er ferdig beregnet. Det vil at det i produktet ikke finnes grunndata/detaljdata tilhørende måleobjektet som skal brukes for å bergene volum eller kvalitet.

 • I sort-volum kan det legges inn data fra målemetodene stokkmåling, FMB-måling, vektmåling og løsmåling.
 

Håndholdte løsninger:

PockHT FMB og stokkmåling

 • Et eget produkt tilpasset håndholdte enheter med  Compact Framework og SQL CE. Identiteter og virkesdata registreres og lagres lokalt før data sendes/synkroniseres til en sentral SQL-base før de videre lastes VSYS IM. (SM)

 • Egne registerdata lastes tilbake til PockHT ved synkronisering.

 • Applikasjonen er tilpasset for måling av stokkmålt virke og for FMB-målt virke.